Wat kan de Bedrijfsscan voor jou betekenen?
Uit onderzoek van GRS is gebleken dat veel tuincentra niet op de top van hun kunnen presteren.
Dat is jammer want dat betekent vaak minder winst of een lager inkomen voor de ondernemer.
En een goed presterend bedrijf is altijd prettig: investeren, reserveren of verkopen gaat altijd
gemakkelijker vanuit een gezonde financiŽle positie. Kijk daarom vandaag nog of er nog meer
uit je bedrijf gehaald kan worden!

Vul de onderstaande gegevens in om direct te kijken hoe jouw bedrijf er voor staat!
Vul de gegevens in met hele getallen zonder punten en komma's.

Bedrijfsvorm........................

Jaaromzet (in hele euro's)..........
Inkoopwaarde van de omzet...........
Personeelskosten....................
Huisvestingskosten..................
Overige bedrijfskosten..............
Aantal medewerkers (in FTE's).......
Aantal m2 verkoopoppervlakte........
Voorraadwaarde......................

Let op: deze scan geeft slechts een indruk van hoe een onderneming er voor staat.
Aan de score kunnen geen rechten of aansprakelijkheden worden onttrokken.
De verstuurde gegevens wordt geautomatiseerd en anoniem verwerkt en niet opgeslagen.